لباسشویی بکو 7کیلو 1200دور مدل: WMY71283LMB2WMY71283LMB2


لباسشویی ۷ کیلو بکو

۱۲۰۰دور

۱۵ برنامه

ساخت و مونتاژ ترکیه