ظرفشویی بکو
ظرفشویی بکو
سبد ظرفشویی
سبد ظرفشویی بالایی
سبد قاشق متحرک
بازوی آب پاش
جاپودری
ظرفشویی بکو
ظرفشویی بکو
سبد ظرفشویی
سبد ظرفشویی بالایی
سبد قاشق متحرک
بازوی آب پاش
جاپودری

ظرفشویی بکو 14نفره سفید 2طبقه بابخارشور مدل:DFN26420WDFN26420W


ظرفشویی جدید بکو با سیستم بخار شور و مانیتور بزرگ 14 نفره و 2سبد با قیمت اقتصادی