لباسشویی بکو 9 کیلو 1400 دور سفید مدل : 9745XWWTV9745XW