ضمانت اصلی بکو سرویس:02133132425

مفاد مهم ضمانت اصلی بکو سرویس 

1-مدت ضمانت 24ماه میباشد

2-اگر دستگاه در زمان نصب ایراد فنی داشته باشد دستگاه تعویض میگردد.

3-محصولات دارای ضمانت اصلی بکو سرویس به مدت یک هفته پس از نصب نیز دارای ضمانت تعویض بدون قید و شرط میباشند.

4-نصب محصولات بکو با ضمانت اصلی بکو سرویس کاملا رایگان میباشد.

(نصب رایگان شمال هزینه های نصب و اشتراک و هزینه ایاب ذهاب تکنسین و هرگونه هزینه دیگر میباشد که کاملا رایگان بوده)

5-برای هر کدام از محصولات بکو با ضمانت اصلی بکو سرویس دستگاه محافظ برق مجزا به صورت رایگان تحویل میگردد.

6-در طول مدت 24ماه ضمانت چنانچه دستگاه دچار ایرادی گردد که از نظر سرویس مرکزی بکو سرویس قابل تعمیر نباشد دستگاه تعویض میگردد.

7-هر کدام از محصولات بکو با ضمانت اصلی بکو سرویس دارای کد و سریال منحصر به فرد همان محصول با قابلیت استعلام از مرکز خدمات میباشد.

(درهنگام نصب سریالهای دستگاه با سریالهای روی ضمانت نامه مطابقت داده میشود و خدمات بکو سرویس از نصب محصولاتی که سریال های روی برگه ضمانت با دستگاه مطابقت نداشته باشند جلوگیری به عمل می آورد جهت کنترل دستگاه های غیر اصلی )

شرکت بهستان تجارت ارس: 74805-021